Kunden i centrum

Som kund ska ni alltid uppleva 2bSec som en kompetent partner med kunniga medarbetare. Vi erbjuder och levererar våra tjänster med utgångspunkt från respektive kunds affärsverksamhet och organisation. Vi anser att detta är en avgörande framgångsfaktor för säkerhetsarbetet då det ju alltid är kunden och den verksamhet som kunden bedriver som ska ha nytta av säkerheten.

PCI DSS

Vi har stor praktisk erfarenhet av PCI DSS och har arbetat med säkerhetslösningar, införanden och revisioner enligt standarden sedan den infördes 2004.

Ändamålsenlig säkerhet

Baserad på varje kunds affärsverksamhet är målsättningen för oss och genomsyrar vårt sätt att arbeta. Det finns inga färdiga lösningar och det är viktigt att inte säkerheten blir över- eller underdimensionerad.